Aanvullende Voorwaarden Strippenkaart

Aanvullende Voorwaarden Strippenkaart

Officieel zijn wij Wolq B.V. (maar Wolq is makkelijker). Op het web zijn we te vinden op wolq.nl en voor diegene die ons persoonlijk wil ontmoeten, hebben we een fysiek adres:

Wolq B.V.
Broederwal 25
5708 ZT Helmond

Kvk-nummer: 63533901
Btw-nummer: NL855278274B01

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden die door Wolq worden gehanteerd, en zijn van toepassing op klanten die een geldige zogenaamde “Strippenkaart” bezitten. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden vind je hier.
 1. Aanschaf en betaling.
  1. Met het aanschaffen van een strippenkaart van Wolq, koop je het recht om het overeengekomen aantal uren ontwikkeling of consultancy af te nemen tegen een gereduceerd tarief. Voorwaarde is wel dat de bestelde strippenkaart voor aanvang werkzaamheden is voldaan.
  2. Zolang de betaling van de bestelde strippenkaart niet is ontvangen, kunnen geen strippenkaart-uren worden opgenomen. Eventueel ingeplande afspraken worden geannuleerd.

 2. Geldigheidsduur.
  1. De geldigheidsduur van een strippenkaart is 24 maanden, vanaf de dag van ontvangst betaling. Na deze periode, vervalt het recht om nog niet verbruikte uren op te nemen.
  2. Het is niet mogelijk aanspraak te maken op een vergoeding voor niet opgenomen uren.

 3. Werkzaamheden.
  1. Alle werkzaamheden door medewerkers van Wolq worden verricht op basis van een inspanningsverplichting. Er worden op voorhand geen garanties gegeven over het eindresultaat van de werkzaamheden.

 4. Opgenomen uren.
  1. Na afloop van de werkzaamheden wordt een bevestiging verzonden waarop het daadwerkelijk aantal uren geleverde uren. Deze uren worden afgeboekt van je tegoed.
  2. Periodiek wordt je geïnformeerd over het resterende saldo van de strippenkaart.

 5. Tarieven & Toeslagen.
  1. Het strippenkaart-tarief geldt voor werkzaamheden op weekdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur, daarnaast worden worden de volgende toeslagen gehanteerd:
   1. Weekdagen tussen 17.00 uur en 09.00 uur +50%
   2. Zaterdagen +50%
   3. Zondagen en officiële feestdagen +150%
  2. Indien de werkzaamheden verricht zijn door een stagiaire dan wordt 50% korting verleend op de berekende uren. Inzet van een eventuele stagiaire wordt bepaald door leverancier en kan niet door de klant worden aangevraagd. Wel kan je aangeven dat de inzet van een stagiair niet gewenst is.
  3. Reiskosten worden niet in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  4. Prijzen zijn exclusief BTW. 

 6. Annulering.
  1. Van iedere afspraak ontvangt je een bevestiging per e-mail of SMS.
  2. Afzeggingen van strippenkaart-afspraken is toegestaan. Hierbij dient je wel rekening te houden met kosten/afboeking:
   1. 6 werkdagen of meer voor geplande datum: geen afboeking
   2. 3-5 werkdagen voor geplande datum: 25% van de overeengekomen duur.
   3. 2 werkdagen voor de geplande datum: 50% van de overeengekomen duur.
   4. 1 werkdag voor of op de geplande datum: 75% van de overeengekomen duur.
   5. Op de geplande datum: 100% van de overeengekomen duur
  3. In geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte, overlijden of ongeval) kan Wolq besluiten van regel 6.2 af te wijken.

 7. Prioriteiten.
  1. Indien de benodigde werkzaamheden op basis van een strippenkaart dit noodzakelijk maken, dan hebben deze voorrang boven werkzaamheden bij klanten die geen strippenkaart hebben.
  2. Wolq behoudt zich het recht voor al gemaakte afspraken op basis van een strippenkaart te annuleren of te verplaatsen indien werkzaamheden bij klanten met een zogenaamd “Service Level Agreement” dit noodzakelijk maken. De beoordeling hiervan ligt volledig bij Wolq.
  3. In geval van annulering door Wolq worden geen uren afgeboekt van het saldo, zoals bedoeld bij “Annulering”.

 8. Overschrijding saldo.
  1. Indien meer uren worden opgenomen dan het resterende saldo van de strippenkaart toelaat, dan worden deze uren tegen het reguliere ad-hoc tarief gefactureerd.
  2. Indien binnen 5 werkdagen na afloop van de overschrijding een betaling voor een nieuwe strippenkaart in het bezit is van Wolq, dan wordt de overschrijding niet gefactureerd, maar afgeboekt van de nieuwe strippenkaart.
  3. Bij aanschaf van een nieuwe strippenkaart kan geen aanspraak worden gemaakt op eventuele eerdere prijsafspraken met betrekking tot eerdere Strippenkaarten, Service Level Agreement’s of andere uurtarieven.

  • Related Articles

  • Algemene Voorwaarden

   Officieel zijn wij Wolq B.V. (maar Wolq is makkelijker). Op het web zijn we te vinden op wolq.nl en voor diegene die ons persoonlijk wil ontmoeten, hebben we een fysiek adres: Wolq B.V. Broederwal 25 5708 ZT Helmond Kvk-nummer: 63533901 Btw-nummer: ...
  • Aanvullende Voorwaarden Consultancy

   Officieel zijn wij Wolq B.V. (maar Wolq is makkelijker). Op het web zijn we te vinden op wolq.nl en voor diegene die ons persoonlijk wil ontmoeten, hebben we een fysiek adres: Wolq B.V. Broederwal 25 5708 ZT Helmond Kvk-nummer: 63533901 Btw-nummer: ...